Edustajiston kokous 12.3.2024

Tervetuloa edustajiston kokoukseen tiistaina 12.3.2024 klo 17:00 TAMKin pääkampukselle E1-06 auditorioon.
Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki Tamkon jäsenet. Kokouksessa käsitellään ajankohtaisia asioita.

Kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteydellä. Etäosallistujille linkki https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a72cac2883f9b44dfb77d883fff7b835f%40thread.skype/1707742902222?context=%7b%22Tid%22%3a%22fa6944af-cc7c-4cd8-9154-c01132798910%22%2c%22Oid%22%3a%2254f1e76a-2668-4c75-9bc8-3146d8c4c997%22%7d

Kokouksen esityslista:

16§ Kokouksen avaaminen
17§ Kokouksen järjestäytyminen ja todetaan edustajiston kokoonpano
18§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
19§ Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
20§ Ilmoitusasiat
21§ Edustajiston puheenjohtajiston kuulumiset
22§ Hallituksen kuulumiset vastuualueittain
23§ Muutokset edustajiston kokoonpanossa
24§ Strategiakauden pituus
25§ Talousarvio
26§ Tamkon jäsenhankintatyöryhmä
27§ Portti työelämään 2025 -tapahtuman työryhmä
28§ META
29§ Seuraava kokous
30§ Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!