EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUKSEN TIEDOTE 27.4.2022

Edustajiston kevätkokous pidettiin 27.4.2022 TAMKin pääkampuksella opetustilassa H4-26. Kokouksessa käytiin läpi viime vuoden toimintakertomus, tilinpäätös – ja tilintarkastuskertomus, sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille tilikaudelta 2021. Lisäksi valittiin TAMK oy:n hallitukseen opiskelijajäsen, sekä käytiin läpi TCR-Palvelut Oy:n asioita.

Ilmoitusasiat

– Ei ilmoitusasioita.

Korkeakouluneuvoston kuulumiset

Korkeakouluneuvosto on käsitellyt mm. ammatillisen opettajankoulutusten valintaperusteita, kaavaillut lisäaloituspaikkoja vuodelle 2022, laatinut uusia ammattikorkeakoulututkintoon johtavia tutkinto-ohjelmia ja näiden opetussuunnitelmia, sekä tarkastellut lukuvuoden 2022-2023 aikatauluja ja opiskelijamääriä.

Toimintakertomus toimikaudelta 2021

Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2021 toimintakertomus, edustajisto vahvisti sen.

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2021

Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2021 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, edustajisto vahvisti sen.

Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 2021

Edustajisto keskusteli viime vuoden toiminnasta ja päätti tämän pohjalta myöntää vastuuvapauden tilikauden 2021 tilivelvollisille.

Tampereen ammattikorkeakoulun osakeyhtiön hallituksen opiskelijajäsenen valinta kaudelle 2022–2023

TAMK oy:n hallitukseen tarvitaan uusi opiskelijajäsen. Edustajiston puheenjohtaja julkaisi 2 viikkoa etukäteen Tamkon nettisivuilla hakemuspyynnön. Hakemuksia tuli 1 kappale. Edustajisto hyväksyi Joonas Soukkion TAMK oy:n opiskelijajäseneksi kaudelle 2022-2023.

TCR-Palvelut Oy yhtiökokous 28.4.2022

TCR-palvelut Oy järjestää yhtiökokouksen 28.4.2022, sinne tarvitaan edustaja. Edustajisto valitsi edustajaksi kokoukseen Joonas Soukkion. TCR-palvelut Oy:n hallitukseen tarvitaan myös Tamkon edustaja. Edustajisto esittää Arttu Myllystä, sekä Emmi Lainpeltoa TCR-palvelut Oy:n hallitukseen.

TCR-Palvelut Oy lainatakaus

TCR-Palvelut Oy pyytää lainatakausta Tamkolta ja campusravitalta. Lainatakaus jakautuu osakkeiden mukaisesti eli Tamko takaisi 75 000 euron lainasta 51%. Edustajisto päätti hyväksyä lainatakaus pyynnön.

Ota päivämäärä muistiin!

Seuraava edustajiston kokous järjestetään 16.5.2022 klo 18 Teamsin välityksellä.