EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN TIEDOTE 22.11.2022

Uuden edustajiston järjestäytymiskokous pidettiin 22.11.2022 TAMKin pääkampuksella auditoriossa E1-06. Kokouksessa valittiin vuodelle 2023 edustajiston puheenjohtajisto, opiskelijakunnan hallitus sekä opiskelijaedustajat eri lautakuntiin.

Ilmoitusasiat

  • Onneksi olkoon uudelle edustajistolle!
  • Onneksi olkoon Edustajistovaalien ääniharavalle!

Edustajiston puheenjohtajiston esittely

Edustajiston puheenjohtajisto esitteli omat pestinsä ja tehtävänsä uudelle edustajistolle.

Hallituksen vastuualueiden esittelyt

Hallituslaiset esittelivät pestinsä ja tehtävänsä uudelle edustajistolle.

Edustajiston järjestäytyminen

Ehdolle edustajiston puheenjohtajaksi asettui Nona Wallasvaara ja hänet valittiin tehtävään.

Ehdolle edustajiston varapuheenjohtajaksi asettui Eetu Korhonen ja hänet valittiin tehtävään.

Hallituksen valitseminen toimikaudelle 2023

Ehdolle hallituksen puheenjohtajaksi asettui Linda Vallenius ja hänet valittiin tehtävään.

Ehdolle hallituksen varapuheenjohtajaksi asettui Kati Tuomisto ja Olli Hämäläinen. Tehtävään valittiin Kati Tuomisto.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan, varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme ja enintään yhdeksän jäsentä. Opiskelijakunnan hallituksessa on ollut tänä vuonna 8 jäsentä, joille on jokaiselle osoitettu oma vastuualue. Edustajisto päätti hallituksen esityksen mukaisesti hallituksen jäsenten määräksi 8 henkilöä.

Ehdolle hallituksen jäseniksi asettuivat Riku Pitkänen, Julia Väänänen, Olli Hämäläinen, Johanna Yrjölä, Sini-Marjaana Ikonen, Matti Hämelahti, Minja Kero ja Lassi Laakso. Jokainen ehdolle asettunut valittiin hallituksen jäseneksi.

Edustajiston täydentäminen tarvittaessa

Edustajiston varsinaisista jäsenistä Tamkon hallitukseen nousi Olli Hämäläinen. Hänen tilalleen varsinaiseksi jäseneksi nousi Mikko Vaskivuori Tradenomit-listalta. Varajäsenistä hallitukseen nousivat Kati Tuomisto, Riku Pitkänen ja Johanna Yrjölä. Hallitukseen nousun myötä he eivät voi toimia enää edustajiston varajäseninä.

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen järjestäytymiskokouksesta päättäminen

Tamkon hallituksen järjestäytymiskokous pidetään välittömästi edustajiston järjestäytymiskokouksen päätyttyä opiskelijakunnan toimistolla.

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan keskusvaalilautakunnan valitseminen

Ehdolle keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi asettui Emmi Lainpelto ja hänet valittiin tehtävään. Ehdolle varapuheenjohtajaksi asettui Kia Kauppinen ja hänet valittiin tehtävään. Ehdolle keskusvaalilautakunnan jäseniksi asettui Mona Ristikartano, Jukka Eräpuro, Berfin Üstün, Joonas Soukkio ja Ville Paananen. Heidät valittiin tehtävään.

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan virallinen tiedotuskanava

Opiskelijakunnan viralliseksi tiedotuskanavaksi vuodelle 2023 valittiin nettisivut aiempien vuosien tapaan.

Tampereen ammattikorkeakoulun korkeakouluneuvoston opiskelijaedustajat 2023–2024

Korkeakouluneuvosto päättää ammattikorkeakoulun laadunhallinnan periaatteet ja opetussuunnitelmat. Korkeakouluneuvostossa on kaksi opiskelijaedustajan paikkaa. Ehdolle korkeakouluneuvostoon asettui Jukka Eräpuro ja Kati Tuomisto ja heidät valittiin tehtävään.

Tutkintolautakunnan opiskelijaedustajapaikat

Tutkintolautakunta vastaa esimerkiksi pääsykokeiden tuloksista ja käsittelee niistä tulevia oikaisupyyntöjä. Kati Tuomisto on toiminut opiskelijaedustajana tutkintolautakunnassa vuonna 2022 ja ilmaissut kiinnostuksensa jatkaa tehtävässä. Hallitus esitti tutkintolautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Kati Tuomistoa ja varajäseneksi Olli Hämäläistä, heidät valittiin tehtävään.

Opiskelijan Tampereen hallituksen jäsenet

Tamkon hallitus esitti Opiskelijan Tampereen hallitukseen Tamkon toiminnanjohtajaa Henna Ruostilaa ja Tamkon hallituksen vuoden 2023 varapuheenjohtajaa. Tamkon hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin aiemmin Kati Tuomisto. Hallituksen esityksen mukaan Toiminnanjohtaja Henna Ruostila ja hallituksen varapuheenjohtaja Kati Tuomisto valittiin tehtävään.

Campusravita Oy:n yhtiökokous ja hallituksen jäsenet

Tamko omistaa Campusravita Oy:stä noin 80 % ja nimeää siten kolme jäsentä yhtiön hallitukseen sekä edustajan yhtiökokoukseen. Edustajisto valitsi Tamkon hallituksen esityksen mukaan yhtiökokousedustajaksi Joonas Soukkion, hallituksen puheenjohtajaksi Risto Masosen sekä hallituksen jäseniksi Kia Kauppisen ja Hanna Ojaniemen.

TOAS valtuuskunnan opiskelijajäsenet

Tamkolla on kaksi varsinaista ja kaksi varapaikkaa Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOASin valtuuskunnassa. Ehdolle valtuuskunnan varsinaisiksi jäseniksi asettui Emmi Lainpelto ja Olli Hämäläinen, ehdolle varajäseniksi asettui Johanna Yrjölä ja Emma Haatainen. Heidät valittiin tehtävään.

YTHS valtuuskunta

YTHS:n sääntöjen mukaan opiskelijakunnat esittävät valtuuskuntaan jäseniä SAMOKin kautta. SAMOK kokoaa esitykset ja SAMOKin hallitus tekee päätöksen esityksestä opiskelijakuntien toimittamien esitysten mukaisesti. Tamkolla on valtuuskuntaan vuosille 2023–2024 varsinaisen edustajan paikka. Tamkon hallitus esitti edunvalvonnan asiantuntija Hannastiina Ruismäkeä YTHS valtuuskuntaan. Edustajisto hyväksyi hallituksen esityksen.

META

Kukitettiin uusi hallitus ja edustajiston puheenjohtajisto.

Ota päivämäärät muistiin!

Seuraava edustajiston kokousajankohta tullaan ilmoittamaan myöhemmin.