Yhdessä häirintää vastaan

Tamkon tietoon on tullut kasvava määrä häirintätapauksia. Olemme keskustelleet asiasta TAMKin ja alayhdistysten kanssa ja painotamme yhdessä seuraavaa:

Emme suvaitse minkäänlaista fyysistä tai henkistä häirintää, syrjintää, kiusaamista tai muuta loukkaavaa käytöstä kasvokkaisessa tai verkkovälitteisessä vuorovaikutuksessa Tampereen ammattikorkeakoulun yhteisössä.

Kaikilla on oikeus häirinnästä vapaaseen, turvalliseen ja yhdenvertaiseen opiskeluympäristöön sekä muuhun opiskelijaelämään. Jokaisella, myös sivustakatsojilla, on vastuu puuttua häirintään sitä havaitessaan. Nollatoleranssista epäasialliseen kohteluun, häirintään ja kiusaamiseen löytyy lisätietoa opiskelijan käsikirjasta.

Näin toimit kohdatessasi epäasiallista kohtelua

Mitään häirintää ei tarvitse tai kuulu sietää. Mikäli häirintää kuitenkin esiintyy, on hyvä toimia seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Reagoi tilanteeseen heti, älä jää odottamaan, että tilanne menisi ohi.

2. Ilmaise epäasiallisesti käyttäytyvälle, että et hyväksy toimintaa ja pyydä häntä lopettamaan.

3. Ota yhteyttä matalalla kynnyksellä häirintäyhdyshenkilöön, auttavat sinua selvittämään tapausta täysin luottamuksellisesti. Häirintäyhdyshenkilöt eivät lähde toteuttamaan jatkotoimenpiteitä ilman suostumusta, mutta he kyllä auttavat viemään asian eteenpäin halutessasi. Häirintäyhdyshenkilöihin voit olla yhteydessä silloinkin, kun olet epävarma tilanteestasi tai keneen voisit olla yhteydessä.

  • Tamkon häirintäyhdyshenkilöiltä (hairintayhdyshenkilot(at)tamko.fi) saat tukea ja neuvoja myös vapaa-ajalla tapahtuneen häirintätilanteen käsittelyyn
  • Opiskeluun liittyvissä tilanteissa sinua auttavat TAMKin häirintäyhdyshenkilöt Merja Hanhimäki ja Matti Pietilä
  • Voit olla yhteydessä myös ainejärjestöjen ja kerhojen häirintäyhdyshenkilöihin

4. Ilmoita tapahtuneesta myös Turvallisuushavainto-ilmoitus Rego-järjestelmään.

5. Pidä kirjaa tapahtumista, mahdollisista muista läsnäolijoista ja pidä tallessa mahdolliset todisteet, kuten teksti- tai sähköpostiviestit. Kun tilannetta käsitellään kokouksessa, pyydä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa.

Tamko on tehnyt eettisen ohjeiston, Code of Conductin, yhdenvertaisemman toiminnan toteuttamiseksi ja sitä sovelletaan kaikessa Tamkon toiminnassa. Code of Conduct toimii myös ainejärjestöjen ja kerhojen toiminnan tukena ja suurimmassa osassa on myös oma koulutettu häirintäyhdyshenkilö.

Voimme olla jokainen omalla toiminnallamme mukana toteuttamassa muutosta.

Yhteisesti,

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamko
Bubiklubi
Club International Tampere CLINT
Enviromental Engineering students club GLOBE
Kaupin olut- ja panokerho KOLPAKKO
Media-alan ainejärjestö TARINA ry
Tampereen ammatilliset musiikin opiskelijat MusTa ry
Tampereen ammattikorkeakoulun ajoneuvo- ja konetekniikan opiskelijoiden ainekerho Konekerho ry
Tampereen ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijoiden kerho – Biceps
Tampereen ammattikorkeakoulun laboratorioalan opiskelijat HAPPO ry
Tampereen ammattikorkeakoulun metsäopiskelijat TAMPIO ry
Tampereen ammattikorkeakoulun talotekniikan kilta TaTeK
Tampereen ammattikorkeakoulun Terveysalan opiskelijat PIRATE ry
Tampereen ammattikorkeakoulun Tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoiden ainekerho SOURCE ry
Tampereen Insinööriopiskelijat TIRO ry
Tampereen orastavat lihakset urheiluseura Tolu ry
Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerho Tarkka
Tampereen restonomiopiskelijat TARE ry
Tampereen sosionomiopiskelijat SOPU ry
Tampereen sähköopiskelijat TASO ry
Tampereen Tradenomiopiskelijat TTO ry
Teatteri Ääriraja
Verkostoissa oppimisen ja osaamisen tutkinto-ohjelman opiskelijoiden ainekerho VETO