Tamko hakee lakisääteistä opiskelijaedustajaa TAMKin tutkintolautakuntaan ja opiskelijaedustajaa korkeakouluneuvostoon

Opiskelijaedustajana pääset vaikuttamaan ja edustamaan opiskelijanäkökulmaa TAMKin hallinnossa. 

Tutkintolautakunnan opiskelijaedustajan täydennyshaku ja valinta 

Tutkintolautakunnan tehtävänä on käsitellä oikaisupyyntöjä, jotka liittyvät opintosuorituksiin tai opiskelijavalintoihin. Tutkintolautakunnan tehtävistä ja kokoonpanosta määrätään tarkemmin TAMKin 1.9.2021 voimaan tulleessa johtosäännössä 7 §:ssä. 

Ammattikorkeakoululain (932/2014) 19 §:n mukaan ammattikorkeakoulussa voi olla yksi tai useampi tutkintolautakunta tai vastaava muu toimielin. Tutkintolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 2-4 kpl muita jäseniä, joilla kaikilla on henkilökohtainen varajäsen. Tutkintolautakunnan jäsenenä tulee olla vähintään yksi tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija. Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä määrää ammattikorkeakoulun hallitus.  

Tutkintolautakunnan toimikausi on kaksi vuotta ja meneillään oleva toimikausi päättyy 31.12.2024. 

Tampereen ammattikorkeakoulussa esityksen tutkintolautakunnan opiskelijajäsenestä ja varajäsenestä TAMKin hallitukselle tekee Tamkon edustajisto. Hakijoita ollessa useita Tamkon hallitus tekee esityksen edustajistolle. Ehdolle voivat asettua kaikki Tampereen ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavassa koulutuksessa läsnäolevat opiskelijat, joiden opiskeluajan tulisi kestää koko tutkintolautakunnan toimikauden ajan (syksyyn 2024 asti). Hakijalta vaaditaan vapaamuotoinen hakemus ja tarvittaessa hakijat haastatellaan Tamkon hallituksen toimesta. Haku opiskelijaedustajaksi on avoinna 14.1.2024 saakka. Jätä avoin hakemus tämän linkin kautta: https://forms.office.com/e/1K0bwQcywB 

Edustajisto tekee esityspäätöksen vuoden 2024 ensimmäisessä kokouksessaan. Kokoukseen voi myös tulla paikan päälle. 
 
Mikäli kiinnostuit, ilmaise kiinnostuksesi hakulomakkeen kautta 14.1.2024 mennessä tai kysy lisää sähköpostilla: edunvalvonta@tamko.fi 

Korkeakouluneuvoston opiskelijajäsenen täydennyshaku ja valinta 

Tampereen ammattikorkeakoulun johtosäännön 8§:n mukaan korkeakouluneuvostossa on puheenjohtaja ja 12 jäsentä. Korkeakouluneuvostoon nimetään jäseniä TAMKin eri koulutusaloilta, korkeakoulupalveluista, opiskelijoista ja johdosta. Hallitus nimeää korkeakouluneuvoston jäsenet. Puheenjohtajana toimii rehtori ja varalla koulutuksesta vastaava vararehtori. Korkeakouluneuvoston toimikausi on kaksi vuotta ja meneillään oleva toimikausi päättyy 31.12.2024. 

Korkeakouluneuvoston tehtävänä on: 

  1. päättää opetussuunnitelmatyön periaatteista ja vahvistaa uudet opetussuunnitelmat; 
  1. tehdä kehittämislinjauksia koskien TKI-toimintaa, oppimisympäristöjä ja ammattikorkeakoulun opiskelumahdollisuuksia; 
  1.  vahvistaa tutkintoon johtavan koulutuksen, erikoistumiskoulutuksen ja opettajankoulutuksen valintaperusteiden periaatteet; 
  1. arvioida säännöllisesti ammattikorkeakoulun koulutustarjontaa ja TKI-toimintaa; 
  1. vahvistaa ammattikorkeakoulun lukuvuoden aikataulut; 
  1. päättää ammattikorkeakoulun laadunhallinnan periaatteet ja 
  1. linjata tutkintosäännön valmistelua 

Tampereen ammattikorkeakoulussa esityksen korkeakouluneuvoston kahdesta opiskelijajäsenestä rehtorille tekee Tamkon edustajisto. Hakijoita ollessa useita Tamkon hallitus tekee esityksen edustajistolle. Ehdolle voivat asettua kaikki Tampereen ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavassa koulutuksessa läsnäolevat opiskelijat, joiden opiskeluajan tulisi kestää koko korkeakouluneuvoston toimikauden ajan (syksyyn 2024 asti). Hakijalta vaaditaan vapaamuotoinen hakemus ja tarvittaessa hakijat haastatellaan Tamkon hallituksen toimesta. Haku korkeakouluneuvoston opiskelijajäseneksi on avoinna 14.1.2024 saakka. Jätä avoin hakemus tämän linkin kautta: https://forms.office.com/e/JDaFPE74eE 

Edustajisto tekee esityspäätöksen vuoden 2024 ensimmäisessä kokouksessaan. Kokoukseen voi myös tulla paikan päälle. 

Mikäli kiinnostuit, ilmaise kiinnostuksesi hakulomakkeen kautta 14.1.2024 mennessä tai kysy lisää sähköpostilla: edunvalvonta@tamko.fi.