Tamko hakee lakisääteistä opiskelijaedustajaa TAMKin hallintoon

Opiskelijaedustajana pääset vaikuttamaan ja edustamaan opiskelijanäkökulmaa TAMKin hallinnossa. 

Korkeakouluneuvoston opiskelijajäsenen valinta 
Korkeakouluneuvoston tehtävänä on: 

  1. päättää opetussuunnitelmatyön periaatteista ja vahvistaa uudet opetussuunnitelmat; 
  1. tehdä kehittämislinjauksia koskien TKI-toimintaa, oppimisympäristöjä ja ammattikorkeakoulun opiskelumahdollisuuksia; 
  1. vahvistaa tutkintoon johtavan koulutuksen, erikoistumiskoulutuksen ja opettajankoulutuksen valintaperusteiden periaatteet; 
  1. arvioida säännöllisesti ammattikorkeakoulun koulutustarjontaa ja TKI-toimintaa; 
  1. vahvistaa ammattikorkeakoulun lukuvuoden aikataulut; 
  1. päättää ammattikorkeakoulun laadunhallinnan periaatteet ja 
  1. linjata tutkintosäännön valmistelua 

Tampereen ammattikorkeakoulun johtosäännön 8§:n mukaan korkeakouluneuvostossa on puheenjohtaja ja enintään 12 jäsentä. Korkeakouluneuvostoon nimetään jäseniä TAMKin eri koulutusaloilta, korkeakoulupalveluista, opiskelijoista ja johdosta. TAMKin hallitus nimeää korkeakouluneuvoston jäsenet. Korkeakouluneuvoston toimikausi on kaksi vuotta ja meneillään oleva toimikausi päättyy 31.12.2024. Uusi opiskelijajäsen valitaan meneillään olevan toimikauden loppuun saakka. 

Tampereen ammattikorkeakoulussa esityksen korkeakouluneuvoston yhdestä opiskelijajäsenestä TAMKin hallitukselle tekee Tamkon edustajisto. Hakijoita ollessa useita Tamkon hallitus tekee esityksen edustajistolle. Ehdolle voivat asettua kaikki Tampereen ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavassa koulutuksessa läsnäolevat opiskelijat, joiden opiskeluajan tulisi kestää koko korkeakouluneuvoston toimikauden ajan (syksyyn 2024 asti). Haku korkeakouluneuvoston opiskelijajäseneksi on avoinna 11.4.2023 klo 16.00 saakka. Hakijalta vaaditaan vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen puheenjohtaja@tamko.fi. Tarvittaessa hakijat haastatellaan Tamkon hallituksen toimesta viimeistään 12.4.2023 klo 16 mennessä. 

Edustajisto tekee esityspäätöksen kevätkokouksessaan 19.4.2023 klo 16.00, TAMKin pääkampuksella tilassa E1-09. Kokoukseen voi myös tulla paikan päälle.