Edustajiston kevätkokouksen tiedote 13.4.2021

Edustajiston sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 13.4. Teamsin välityksellä. Kokouksessa käytiin läpi edustajiston puheenjohtajiston ja hallituslaisten kuulumisia, korkeakouluneuvoston ja tutkintolautakunnan kuulumisia, käsiteltiin viime vuoden toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus. Lisäksi myönnettiin 2020 vuoden toimijoille vastuuvapaus ja valittiin opiskelijaedustaja TAMKin osakeyhtiön hallitukseen.

Ilmoitusasiat

· Tamkon kääntäjäharjoittelija aloittaa työnsä toukokuussa.

Edustajiston puheenjohtajiston ja tiimien kuulumiset

Puheenjohtajisto on osallistunut hallituksen kokouksiin, tavannut muita Suomen opiskelijakuntien edustajistojen puheenjohtajistoja, ollut mukana Tursajaisissa ja tapaamassa johtoryhmää sekä osallistunut opinto-ohjelmien palautetilaisuuksiin. Kevätkokouksen valmistelu on myös vienyt aikaa.

Tiimitoiminnan puitteissa on suunniteltu kevätkokouksen somemateriaaleja sekä kokoustarjoilujen järjestämistä etäaikana.

Korkeakouluneuvoston ja tutkintolautakunnan kuulumiset

Korkeakouluneuvostossa on mm.

· käsitelty lukuvuoden 2021–2022 aikatauluja ja keskusteltu vuoden 2020 tuloksista.

· keskusteltu 2022 sisään otettavien opiskelijoiden määristä sekä

· jatkettu laatutyötä ja tarkoituksena on muodostaa kevään aikana laatukäsikirja.

Tutkintolautakunnassa on mm.

· käsitelty opiskelijavalintoja koskevia oikaisupyyntöjä sekä

· käsitelty opinnäytetyön arviointia koskeva oikaisupyyntö.

Hallituksen kuulumiset

Hallituslaiset ovat kokousten ohella osallistuneet lukuisiin työryhmiin liittyen mm. digitaalisiin palveluihin, opiskelijoiden terveyspalveluihin ja opetuksen laatuun. Lisäksi tamkolaiset ovat osallistuneet opinto-ohjelmien palautetilaisuuksiin, tavanneet johtoryhmää, suunnitelleet Code of Conductia Tamkolle sekä tavanneet eri sidosryhmiä.

Tapahtumarintamalla on tapahtunut, viime kokouksen jälkeen on onnistuneesti järjestetty Tursajaiset, suklaanmaistelu ja Kopokonferenssi sekä suunniteltu uusia tapahtumia, kuten etä-Vappua.

Toimintakertomus toimikaudelta 2020

Käytiin läpi viime vuoden toimintakertomusta. Toimintakertomuksessa on tietoa luottamustoimijoista ja työntekijöistä sekä vuoden aikana tapahtuneesta toiminnasta ja taloustilanteesta. Vuoden toimintaa on voimakkaasti värittänyt poikkeuksellinen pandemiatilanne.

Edustajisto vahvisti toimintakertomuksen toimikaudelta 2020.

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2020

Käsiteltiin tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2020. Tamkon taloustilanne on edelleen vakaa.

Edustajisto vahvisti tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2020.

Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 2020

Edustajisto myönsi vastuuvapauden vuoden 2020 tilivelvollisille.

Tampereen ammattikorkeakoulun osakeyhtiön hallituksen opiskelijajäsenen valinta kaudelle 2021-2022

Ammattikorkeakoululain mukaisesti ammattikorkeakouluosakeyhtiön hallitukseen valitaan yksi opiskelijaedustaja. Kaikki TAMKissa tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevat opiskelijat, joiden opiskeluaika kestää hallituksen toimikauden ajan ovat hakukelpoisia. Valitulta edustajalta toivotaan perehtyneisyyttä ammattikorkeakoulun toimintaperiaatteisiin sekä asiaankuuluvaan lainsäädäntöön.

Edustajisto valitsi TAMK Oy:n hallitukseen esitettäväksi (yhtiökokous vahvistaa päätöksen) Kia Kauppisen.

META

· Halukkaat edustajiston jäsenet voivat osallistua keskusteluun Tamkon tulevasta osakepääomasijoituksesta TCR-palvelut Oy:lle. Kiinnostuksensa ilmoittaneet kontaktoidaan asian tiimoilta myöhemmin.

Ota päivämäärä muistiin!

Seuraava edustajiston kokous pidetään 18.5. klo 17, kaikki Tamkon jäsenet ovat tervetulleita mukaan