YHTEYSTIEDOT

Kuntokatu 3, L-rakennus,
FI-33520 TAMPERE

+358 44 382 6561, toimisto(ät)tamko.fi
avoinna ma - pe kello 9.00 - 16.00

Opiskelijakunta

Opiskelijakunnan keskeinen tehtävä on valvoa opiskelijoiden etua koulutus- ja sosiaalipoliittisissa asioissa.

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (Tamko) toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja pyrkii edistämään heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijoiden yhteiskunnalliseen asemaan liittyviä pyrkimyksiä.

Opiskelijakunta nimeää kaikki opiskelijaedustajat ammattikorkeakoulun toimielimiin. Opiskelijakunnan toiminnasta ja tehtävistä määrätään ammattikorkeakoululaissa 41 § (932/2014 - 14.11.2014) sekä opiskelijakunnan omissa säännöissä.

Tamkolla on yli 7000 jäsentä. Jäseniksi voivat liittyä kaikki Tampereen ammattikorkeakoulussa opiskelevat.

Ylintä päätäntävaltaa opiskelijakunnassa käyttää 21-jäseninen edustajisto, joka valitaan vuosittain vaalilla.

Edustajisto päättää suurista toimintalinjoista ja resursseista sekä valitsee opiskelijaedustajat TAMKin tutkintolautakuntiin sekä muihin monijäsenisiin toimielimiin sekä esittää Tampereen ammattikorkeakoulun hallitukseen opiskelijoiden edustajaa.

Lisäksi edustajisto valitsee opiskelijakunnan ehdokkaat Opiskelijan Tampere ry:n, Campusravita Oy: hallitukseen sekä Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiön (TOAS) valtuuskuntaan.

Opiskelijakunnan käytännön toiminnasta vastaavat edustajiston valitsemat hallituksen jäsenet yhdessä Tamkon työntekijöiden kanssa.

Kaikki opiskelijakunnan jäsenet voivat asettua ehdolle edustajistoon sekä hallitukseen.Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta on jäsen SAMOK ry:ssä (Suomen opiskelijakuntien liitto).

Tamkon toimintasuunnitelma vuodelle 2020 (pdf-tiedosto)