TIEDOTE EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUKSESTA 19.4.2023

Edustajiston kevätkokous pidettiin 19.4.2023 TAMKin pääkampuksella auditoriossa E1-09. Kokouksessa käytiin läpi viime vuoden toimintakertomus, tilinpäätös – ja tilintarkastuskertomus, sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille tilikaudelta 2022. Lisäksi valittiin TAMK oy:n hallitukseen opiskelijajäsen, sekä nostettiin edustajiston varajäsen varsinaiseksi jäseneksi.

Ilmoitusasiat

  • Kokouksissa paljon Tamkon jäseniä mukana, hienoa!
  • järjestyksenvalvojakoulutus tulossa toukokuun kahtena ensimmäisenä viikonloppuna

Edustajiston varajäsenen nostaminen varsinaiseksi jäseneksi

Edustajiston jäsen Jukka Eräpuro on ilmoittanut, ettei jatka edustajistossa. Hänen paikalleen on nostettu SoTen Valitut Palat – listan 1. varajäsen Riku Tuominen edustajiston varsinaiseksi jäseneksi.

Keskusvaalilautakunnan jäsenten vaali

Keskusvaalilautakunta vastaa Tamkon edustajistovaalien järjestämisestä. Keskusvaalilautakunnan jäsen Jukka Eräpuro on ilmoittanut, ettei jatka tehtävässään. Hänen tilalleen keskusvaalilautakuntaan on valittu Mikko Vaskivuori.

Korkeakouluneuvoston opiskelijaedustajat 2023-2024

Korkeakouluneuvosto päättää ammattikorkeakoulun laadunhallinnan periaatteet ja opetussuunnitelmat. Korkeakouluneuvostossa on kaksi (2) opiskelijaedustajan paikkaa. Jukka Eräpuron ilmaistua halukkuutensa jättää tehtävä, on hänen tilalleen valittava uusi jäsen. Tamkon hallitus esitti uudeksi jäseneksi Julia Väänästä. Hänet valittiin edustajaksi korkeakouluneuvostoon 2023-2024.

Toimintakertomus toimikaudelta 2022

Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2022 toimintakertomus, edustajisto vahvisti sen.

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2022

Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2022 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, edustajisto vahvisti sen.

Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 2022

Edustajisto keskusteli viime vuoden toiminnasta ja päätti tämän pohjalta myöntää vastuuvapauden tilikauden 2022 tilivelvollisille.

Tampereen ammattikorkeakoulun osakeyhtiön hallituksen opiskelijajäsenen valinta kaudelle 2023-2024

TAMK oy:n hallitukseen tarvitaan uusi opiskelijajäsen. Edustajiston puheenjohtaja julkaisi 2 viikkoa etukäteen Tamkon nettisivuilla hakemuspyynnön. Hakemuksia tuli 1 kappale. Edustajisto hyväksyi Linda Valleniuksen TAMK oy:n opiskelijajäseneksi kaudelle 2023-2024.

META

Ensi kokouksessa tullaan keskustelemaan edustajistovaalien teemoista ja muusta vaaleihin 2023 liittyvistä asioista.

Ota päivämäärät muistiin!

Seuraava edustajiston kokous pidetään 9.5.2023 klo 16 auditoriossa E1-09.