YHTEYSTIEDOT

Kuntokatu 3, L-rakennus,
FI-33520 TAMPERE

+358 44 382 6561, toimisto(ät)tamko.fi
avoinna ma - pe kello 9.00 - 16.00

Tamko ottaa kantaa yhdessä TAMKin kanssa

Tampereen ammattikorkeakoulun hallitus jätti perjantaina 9.2.18. Tampereen korkeakoulusäätiölle johtosääntöluonnosta ja konsernisääntöä koskevan kannanoton, jossa Tamko oli mukana allekirjoittana. Tamko ja TAMK ovat tyytymättömiä johtosäännön valmistelutapaan, ammattikorkeakoulun ja korkeakoulusäätiön väliseen keskustelun puutteeseen sekä siihen, että ammattikorkeakoulun merkitystä yhteisön tärkeänä, mutta autonomisena jäsenenä ei tunnisteta riittävän hyvin.

Koko kannanoton voit lukea alta, tässä tärkeimmät pointit lyhyesti:

1) Ammattikorkeakoulu on yhteisön autonominen osa, jota määrittävät ensisijaisesti ammattikorkeakoululaki, oma johtosääntö ja sen jälkeen konsernisääntö

  • Johtosääntöluonnoksessa ei olla määritelty ammattikorkeakoulua osaksi korkeakouluyhteisöä. Johtosääntö on uuden yliopiston ylin sääntö, joten olisi tärkeää tunnustaa ammattikorkeakoulun rooli jo siinä.
  • Ammattikorkeakoululain merkitystä ammattikorkeakoulun päätöksenteolle ei olla tunnistettu riittävän hyvin.

2) Ammattikorkeakoulun strategia tähtää ensisijaisesti ammattikorkeakoulun tehtävän toteuttamiseen, ja sen jälkeen täydentää yhteisön strategiaa.

  • Ammattikorkeakoulun ensisijainen tehtävä on täyttää oma lakisääteinen ja toimiluvassaan määritelty tehtävä, seuraavaksi tärkeintä toki on toimia luontevana osana korkeakouluyhteisöä. Sääntöluonnoksessa ammattikorkeakoulun strategian ollaan todettu toteuttavan yhteisön strategiaa, kun sen pitäisi ennemmin täydentää sitä.

3) Kommenteille annettiin vain johtosääntö, ei konsernisääntöä

  • Konsernisäännössä määritellään tarkemmin ammattikorkeakoulun päätöksentekoa yhteisessä korkeakouluyhteisössä. Johtosääntö ja konsernisääntö ovat kokonaisuus, jossa toista ei voi hyväksyä ilman toista.

4) Ammattikorkeakoulu EI ole osallistunut johtosäännön ja vaalisäännön valmisteluun

  • Kommentointiaikaa annetiin vain kolme päivää, mikä ei riitä kunnolliseen valmistelutyöhön ja käsittelyyn ammattikorkeakoulussa.  

Lue kannanotto täältä! 

Tampere3-asiantuntija