Vertaiskoutsaus

Vertaiskoutsin tarkoituksena on ohjata ja tukea esimerkiksi siirto-opiskelijoita (opiskelija, jonka opiskeluoikeus siirtyy korkeakoulusta toiseen tai TAMKin sisällä koulutuksesta toiseen) tai opintoihin palaavia, opintojen taitekohdassa olevia ja sparrausta kaipaavia opiskelijoita. Tällä toiminnalla haluamme tavoittaa erityisesti vanhempia opiskelijoita, jotka voisivat hyötyä vertaisohjauksesta.

Vertaiskoutsauksessa koutsit pääsevät hyödyntämään omia vahvuuksiaan sekä mahdollista aiempaa ohjauskokemustaan. Vertaiskoutsaus voi olla niin yksilö- kuin ryhmätapaamisia tai vaikka tapahtuman järjestämistä. Vertaiskoutsit pääsevätkin suunnitelemaan toimintaansa yhdessä koutsattavien kanssa.

Vertaiskoutsauksesta voi saada 2 opintopistettä, mutta omalla aktiivisuudellaan on mahdollista nostaa pisteiden määrää. Pisteiden saamiseksi edellytetään koulutusten ja koutsauksen lisäksi oppimispäiväkirjan palauttamista. Vertaiskoutsihaku avautuu aina keväisin.

Lisätiedot: Tuutoroinnin asiantuntija