YHTEYSTIEDOT

Kuntokatu 3, L-rakennus,
FI-33520 TAMPERE

+358 44 382 6561, toimisto(ät)tamko.fi
avoinna ma - pe kello 9.00 - 16.00

Avoimet opiskelijaedustajien tehtävät

Opiskelijaedustajien paikkoja avoinna! (Päivitetty 4.10.2018)

 

Tamko hakee lakisääteisiä opiskelijaedustajia TAMKin hallintoon

Opiskelijaedustajana pääset vaikuttamaan ja edustamaan opiskelijanäkökulmaa TAMKin hallinnossa.

Tutkintolautakunnan opiskelijaedustajan valinta

Tutkintolautakunnan tehtävänä on käsitellä oikaisupyyntöjä, jotka liittyvät opintosuorituksiin, opiskelijavalintoihin tai opiskeluoikeuden menettämiseen. Tutkintolautakunnan tehtävistä ja kokoonpanosta määrätään tarkemmin TAMKin 22.9.2015 voimaan tulleessa johtosäännössä 5 §:ssä.

Ammattikorkeakoululain (932/2014) 19 §:n mukaan ammattikorkeakoulussa voi olla yksi tai useampi tutkintolautakunta tai vastaava muu toimielin.Tutkintolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja jäseniä, joilla kaikilla on henkilökohtainen varajäsen. Tutkintolautakunnan jäsenenä tulee olla vähintään yksi tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija. Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä määrää ammattikorkeakoulun hallitus. Tutkintolautakunnan toimikausi on kaksi vuotta ja seuraava toimikausi alkaa 1.1.2019.

Tampereen ammattikorkeakoulussa esityksen tutkintolautakunnan opiskelijajäsenestä ja varajäsenestä TAMKin hallitukselle tekee Tamkon edustajisto. Hakijoita ollessa useita Tamkon hallitus tekee esityksen edustajistolle. Ehdolle voivat asettua kaikki Tampereen ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavassa koulutuksessa läsnäolevat opiskelijat, joiden opiskeluajan tulisi kestää koko tutkintolautakunnan toimikauden ajan (syksyyn 2020 asti). Hakijalta vaaditaan vapaamuotoinen hakemus ja tarvittaessa hakijat haastatellaan Tamkon hallituksen toimesta. Haku opiskelijaedustajaksi on avoinna 2.11.2018 saakka. Hakemuksen voi lähettää osoitteeseen opiskelijaedustajat(at)tamko.fi ja lisätietoja Tamkon edunvalvonnan asiantuntijalta osoitteesta edunvalvonta(at)tamko.fi.

Edustajisto tekee esityspäätöksen syyskokouksessaan 14.11.2018 klo 16.30, TAMKissa pääkampuksella. Kokoukseen voi myös tulla paikan päälle.

Korkeakouluneuvoston opiskelijajäsenen valinta

Korkeakouluneuvoston tehtävänä on:

 • päättää opetussuunnitelmatyön periaatteista ja vahvistaa uudet opetussuunnitelmat
 • muodostaa tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminnan (tki), oppimisympäristöjen ja monimuotoisten opiskelumahdollisuuksien kehittämislinjaukset
 • vahvistaa tutkintoon johtavan koulutuksen, erikoistumiskoulutuksen ja opettajankoulutuksen valintaperusteiden periaatteet
 • arvioida säännöllisesti ammattikorkeakoulun koulutustarjontaa ja tki-toimintaa
 • vahvistaa ammattikorkeakoulun lukuvuoden aikataulut
 • päättää ammattikorkeakoulun laadunhallinnan periaatteet

Tampereen ammattikorkeakoulun johtosäännön 4§:n mukaan korkeakouluneuvostossa on puheenjohtaja ja 12 jäsentä. Korkeakouluneuvostoon nimetään jäseniä TAMKin eri koulutusaloilta, korkeakoulupalveluista, opiskelijoista ja johdosta. Rehtori nimeää korkeakouluneuvoston jäsenet. Korkeakouluneuvoston toimikausi on kaksi vuotta ja seuraava toimikausi alkaa 1.1.2019.

Tampereen ammattikorkeakoulussa esityksen korkeakouluneuvoston kahdesta opiskelijajäsenestä rehtorille tekee Tamkon edustajisto. Hakijoita ollessa useita Tamkon hallitus tekee esityksen edustajistolle. Ehdolle voivat asettua kaikki Tampereen ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavassa koulutuksessa läsnäolevat opiskelijat, joiden opiskeluajan tulisi kestää koko tutkintolautakunnan toimikauden ajan (syksyyn 2020 asti). Hakijalta vaaditaan vapaamuotoinen hakemus ja tarvittaessa hakijat haastatellaan Tamkon hallituksen toimesta. Haku korkeakouluneuvoston opiskelijajäseneksi on avoinna 2.11.2018 saakka. Hakemuksen voi lähettää osoitteeseen opiskelijaedustajat(at)tamko.fi ja lisätietoja Tamkon edunvalvonnan asiantuntijalta osoitteesta edunvalvonta(at)tamko.fi.

Edustajisto tekee esityspäätöksen syyskokouksessaan 14.11.2018 klo 16.30, TAMKissa pääkampuksella. Kokoukseen voi myös tulla paikan päälle.

 

TAMKin koulutusten neuvottelukunnat

Tamko hakee opiskelijaedustajia koulutusten neuvottelukuntiin. Jokaisella TAMKin koulutuksella on neuvottelukunta, jossa koulutus ja työelämä kohtaavat. Neuvottelukunnissa keskustellaan mm. mahdollisuuksista projekteihin sekä opetuksen suhteesta työelämän tarpeeseen. Tapaamisia järjestetään vuodessa 2-4, joten ajallisesti neuvottelukunta ei työllistä kovin paljon.

Toivomme innokkaita ja positiivisia kehittäjiä! Parhaimmillaan työryhmäsuhteilla on jopa työllistytty! Neuvottelukuntien toimikaudet alkavat tammikuussa 2019 ovat kaksivuotisia, mutta ryhmiin osallistuvilta toivotaan sitoutumista vähintään vuoden 2019 ajaksi. Tamko järjestää toimikauden alussa perehdytyksen opiskelijaedustajille.

Mikäli kiinnostuit, ilmaise kiinnostuksesi opiskelijaedustajalomakkeen kautta 18.11. mennessä tai kysy lisää sähköpostilla: opiskelijaedustajat(at)tamko.fi.

Haemme opiskelijaedustajia seuraaviin neuvottelukuntiin:

 • Ajoneuvotekniikan neuvottelukunta
 • Ammatillisen opettajankoulutuksen neuvottelukunta
 • Bioanalyytikkokoulutuksen neuvottelukunta
 • DP in Energy and Environmental Engineering neuvottelukunta
 • Ensihoitajakoulutuksen neuvottelukunta
 • Fysioterapeuttikoulutuksen neuvottelukunta
 • Hyvinvointiteknologia, YAMK neuvottelukunta
 • ICT-alan neuvottelukunta (tieto- ja viestintätekniikka)
 • ICT-alan neuvottelukunta (tietojenkäsittely)
 • Konetekniikan neuvottelukunta
 • Laboratoriotekniikan neuvottelukunta
 • Liiketalouden neuvottelukunta
 • Palveluliiketoiminnan neuvottelukunta
 • Mediapoliksen neuvottelukunta
 • Metsätalouden neuvottelukunta
 • Rakennusalan neuvottelukunta (rakennusarkkitehti)
 • Rakennusalan neuvottelukunta (rakennusmestari)
 • Rakennusalan neuvottelukunta (rakennustekniikka)
 • Sairaanhoitajakoulutuksen neuvottelukunta
 • Röntgenhoitajakoulutuksen neuvottelukunta
 • Sosionomikoulutuksen neuvottelukunta
 • Sähkötekniikan neuvottelukunta
 • Talotekniikka-alan neuvottelukunta (LVI)
 • Talotekniikka-alan neuvottelukunta (STATE)
 • Tampereen Musiikkiakatemian neuvottelukunta
 • Terveydenhoitajakoulutuksen neuvottelukunta
 • Terveysalan ylempien amk-tutkintojen neuvottelukunta

 

Tampere3-opetussuunitelmatyöryhmät 

Tampere3-opetussuunnitelmatyöryhmissä pääset kertomaan alasi opiskelijoiden näkemyksen sekä vaikuttamaan opetussuunnitelmien yhteiseen kehittämiseen oman koulutuksesi näkökulmasta. Ryhmät pohtivat myös yhteistyö- ja kehittämismahdollisuuksia ammattikorkeakoulun ja yliopiston välillä. Ryhmien arvellaan kokoontuvan kerran yhdessä tai kahdessa kuukaudessa. 

 • Kieli- ja viestintäopinnot 
 • Smart Society
 • SOTE
 • Sähkövoimatekniikka ja sähköinen talotekniikka
 • ICT
 • Kasvatus ja opetus
 • Energiatekniikka, kemian- ja prosessitekniikka
 • Matemaattiset tieteet ja luonnontieteet, teknis-luonnontieteellinen ala
 • ​Journalistiikka, viestintä ja media
 • Interaktiivinen media ja tulevaisuuden palvelut
 • Tiedekahvila ja asiantuntijaviestintä

Avoimet työpaikat

Ei avoimia paikkoja (päivitetty 4.10.2018)