VAALIKONE

Tampere 3

TAMKin opiskelijoille tulee myöntää kulku- ja tulostusoikeudet TTY:n ja Tampereen Yliopiston tiloihin

Koen ristiinopiskelusta olevan hyötyä opinnoissani

Yhdistyminen ei saa vaikutaa negatiivisesti opiskeluun TAMKissa

Tutkintonimikkeet ja koulutusalat tulee säilyttää ennallaan

Opiskelijatoiminta

Opiskelijakunnan tärkein tehtävä on järjestää bileitä

Opiskelijakunnan tärkein tehtävä on opiskelijoiden edunvalvonta

Edustajiston jäsenten tärkein tehtävä on valvoa oman koulutusalansa etua

Edustajiston jäsenten tärkein tehtävä on ajaa kaikkien TAMKin opiskelijoiden etua

Edustajiston toiminnan tulisi näkyä enemmän opiskelijoiden arjessa

Opiskelijakunnan jäsenyyden tulisi olla pakollista

Opiskelijaruokailun hintaa ja KELAn ateriatukea tulisi nostaa laadukkaampien raaka-aineiden takaamiseksi

Solun aukioloaikoja tulisi pidentää

Tamkon tulisi liittyä Frankin opiskelijaetujen pariin

Tamkon tulisi ottaa aktiivisemmin kantaa opiskelijoita koskeviin poliittisiin kysymyksiin

Opiskelijakunnan jäsenmaksun tulee pysyä samana, tai sitä tulee madaltaa

Sosiaalipolitiikka

Ammattikorkeakoulujen tulisi siirtyä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön piiriin

Opiskelijaterveydenhuollon palveluita tulisi laajentaa koskemaan myös viikonloppuja

Unipolin-liikuntapalveluiden aukioloaikoja tulisi pidentää

Opiskelijat tulee siirtää ensimmäisten joukossa perustulon piiriin

Palvelut

TAMKin tulisi tukea rahallisesti opiskelijoita opintoihin liittyvissä välttämättömissä hankinnoissa (aineistot, laitteet, asusteet)

Pysäköintiluvan hinnan tulisi olla joustava (esim. kuukausittainen)

Pysäköintiluvan tulee oikeuttaa aina parkkipaikkaan

TAMKin tilojen tulisi olla avoimia opiskelijoille myöhempään iltaisin sekä viikonloppuisin

Koulutusta tulisi kehittää...

lisäämällä lähiopetuksen määrää

pienentämällä ryhmäkokoja

lisäämällä käytössä olevia resursseja

lisäämällä itseopiskelumahdollisuuksia

vaihtoehtoisten opiskelumallien (esim. tiimiopiskelu) käyttöä lisäämällä

Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia tulisi parantaa...

lisäämällä ainejärjestöjen vaikutusmahdollisuuksia

madaltamalla opiskelijoiden kynnystä keskustella henkilökunnan kanssa omista opinnoistaan

kehittämällä palautejärjestelmää ja vahvistamalla niiden vaikuttavuutta

ottamalla opiskelijat vahvemmin mukaan opetussuunnitelmatyöhön

vahvistamalla opiskelijaedustajien asemaa korkeakoulun valmistelevissa työryhmissä

vahvistamalla opiskelijoiden asemaa koulun virallisissa päätöksentekoelimissä

parantamalla ainejärjestöjen ja opiskelijakunnan kehitystoiminnan avoimuuttaa

Työelämä

TAMKin tulisi kerätä aktiivisemmin tietoa opiskelijoidensa työllistämisestä

TAMKin tulisi järjestää kursseille enemmän luennoitsijoita työelämästä

TAMKin tulisi järjestää enemmän Portti Työelämään-kaltaisia tapahtumia

TAMKin tulisi tehdä enemmän alakohtaista yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa

TAMKin ja/tai Tamkon tulisi järjestää työnhakuprosessiin liittyviä koulutuspäiviä (haastattelupreppaus, CV-kuvaus yms.)